Kurumsal

10 Şubat 2021 tarihinde kurulan Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi – SUDEMER’in amacı, ülkemizin “Mavi Büyüme” politikaları kapsamında, sualtında kalan kültür mirasını ve denizcilik tarihini araştırmak, Sualtı Arkeolojisi, Denizcilik Tarihi, Jeoarkeoloji, Arkeojeofizik, Paleooşinografi, vb. alanlara ilişkin verilerin bir arada toplandığı çok disiplinli bir veri tabanı oluşturmak ve bu verileri coğrafi bilgi sistemine aktararak tek bir merkezde toplamaktır. Başta ülkemiz deniz yetki alanları olmak üzere, dünya denizlerinde modern bilimsel araştırma yöntemleriyle tespit, belgeleme, haritalama, envanter ve arşiv çalışması yapılarak bu ölçekte ilk defa bir veri tabanı oluşturulması hedeflenmiştir.

SUDEMER’in faaliyetleri arasında, sualtı kültür mirasının koruma ve sergileme modellerini içeren yönetim modelleri oluşturmak, iç ve dış tüm paydaşlarla işbirliği yaparak bilimsel kriterleri hazırlamak ve bu alanda uzman eksikliğini gidermek yer almaktadır. Çok az bilinen Osmanlı Dönemi sualtı kültür mirasının bir dağılım haritası çıkarılarak ilk defa Avrasya coğrafyasının tamamını kapsayan “Osmanlı Dönemi Sualtı Kültür Mirası Coğrafi Bilgi Sistemi” oluşturulacaktır.

Sualtı kültür mirasının yeri; korunması; yönetim modellerinin belirlenmesi; ekonomik ve toplumsal boyutunun ortaya konulması; araştırma ve belgelenme yöntemleri ile standartların belirlenmesi gibi konularda SUDEMER’in önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Üniversitemiz ise bu alanda politika ve stratejiler belirleyici tek kurum olma özelliği taşıyacaktır.

 

Yönetim: 

Doç. Dr. A. Harun ÖZDAŞ

Merkez Müdürü

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü

 

Dr. Öğr. Üy. Nilhan KIZILDAĞ

Merkez Müdür Yardımcısı

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü

 

Yönetim Kurulu:

 

Danışma Kurulu: 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast